Update seizoen 2021 in coronatijd

Beste Tee&O’ers,
Na onze laatste wedstrijd op 27 november is het even stil geweest. Normaliter zouden jullie rond deze tijd de eerste uitnodiging hebben ontvangen van onze wedstrijdsecretaris Martin. Traditioneel slaan we het seizoen af met een texas scramble wedstrijd en de Algemene Leden Vergadering (ALV). Maar in deze corona-tijd is alles anders. We hebben daar in het jaar wat achter ons ligt natuurlijk ook mee te maken gehad.

We willen jullie hierbij graag informeren over de stand van zaken in dit nieuwe seizoen. Gegeven de situatie waarin we zitten met het virus mikken we op een start in mei. Met mogelijk daaraan voorafgaand een (bijna traditioneel) avondwedstrijd op Ockenburgh Den Haag in april. We hopen dat er tegen die tijd voldoende versoepelingen zijn doorgevoerd en dat golfbanen ons weer kunnen ontvangen. Dat kan alleen als het aantal besmettingen is teruggedrongen en het aantal vaccinaties van kwetsbaren zodanig is dat we weer kunnen spelen. Zodat we met meer mensen in een flight kunnen lopen en de horeca ook weer (beperkt) toegankelijk zal zijn.

Waarom niet eerder? Op dit moment mogen slechts 2-ballen de baan in. In de contacten met golfbanen merken we dat ze, op dit moment, niet op een externe groep zitten te wachten. Daarnaast is april een competitiemaand en dat maakt het helemaal lastig om als groep iets vast te leggen op de vrijdag. Maar we zitten niet stil, er staan diverse verzoeken uit bij de diverse golfbanen. Eén daarvan betreft in mei of juni de uitgestelde jubileum wedstrijd op Golfbaan De Gulbergen tussen Eindhoven en Helmond.

En we hebben inmiddels een definitieve afspraak op de Rijswijkse in september. Zodra de jaaragenda min of meer definitief is zal hij via Tee&O.nl worden gedeeld.

Volgens de statuten (art. 11) van onze vereniging mogen we de ALV binnen 2 maanden na afsluiting van het boekjaar houden (tenzij deze periode verlengd wordt door de algemene vergadering). Volgens de vigerende Corona wetgeving mag de ALV vier maanden worden uitgesteld, of anders digitaal worden gehouden (https://www.ngf.nl/coronafaq). In principe hebben wij een voorkeur voor ALV met fysieke aanwezigheid, wat betekent dat we in mei of juni onze ALV plannen. Hopelijk op dezelfde manier zoals we dat altijd gewend zijn. Mocht dat in deze coronatijd niet kunnen, bijvoorbeeld wanneer er is geen geschikte ruimte beschikbaar dat kijken we naar een alternatief. We denken daar nu over na.

Hoewel er nog weinig zekerheden zijn wat betreft het 2021 Tee&O golfseizoen hopen we jullie met deze mail ‘bijgepraat’ te hebben. En wat dat bijpraten betreft, hopelijk kunnen we dat straks weer op de 19e hole doen.

Maar het allerbelangrijkste voor nu, blijf gezond

Met sportieve groet,
Jos, Martin, Peter, Gerhard en Rob

p.s. wil je reageren of heb je ideeën? Maak dan gebruik van het contactformulier van onze website, je vindt die hier: https://www.teeno.nl/web/contact-2/