Uitnodiging jubileumwedstrijd + ALV op de Gulbergen op 18 juni

Beste golfvriend(inn)en,
Iets eerder dan gebruikelijk, maar bij deze de uitnodiging voor de tweede dagwedstrijd van 2021.

Waarom iets eerder?
In de uitnodigingsmail voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) hebben jullie ook de agenda van de ALV aangetroffen. We moeten als bestuur deze een maand voor de ALV naar de leden sturen. Let op, de overige ALV-stukken zullen een week voorafgaand aan de ALV gepubliceerd worden op de Tee&O website.

Het blijft voorlopig nog onzeker, hoe de route vanuit de lockdown er uit gaat zien. En de jubileumwedstrijdinsteek is daarom wat soberder dan we gewend zijn. We zijn al blij als we op 18 juni daadwerkelijk gebruik kunnen maken van de restaurantfaciliteiten op (of bij?) de Gulbergen. Daarom hebben we er als bestuur voor gekozen om voor deze jubilieumwedstrijd vooral de deelname aantrekkelijk te maken. Daarmee ook zorgend voor een hoge opkomst op de ALV. Dat aantrekkelijk maken hebben we vertaald naar een korting op de arrangementsprijs van 25 € per persoon.

De arrangementsprijs is als volgt:

  • greenfee voor 18 holes + koffieontvangst met wat lekkers + ALV + driegangen menu: € 63,00.
  • greenfee voor 18 holes + koffieontvangst met wat lekkers + ALV: € 40,00.
  • arrangementsprijs voor leden van de Gulbergen: € 3,90 (nee, dit is geen grap)

Ontvangst vanaf ca. 10:00. De eerste flight zal om 11:00 van start gaan. De ALV vind plaats na de wedstrijd en vóór het diner.

Jullie kunnen inschrijven door een mail te sturen naar het bekende mailadres van de wedstrijdsecretaris. Bij het inschrijven svp aangeven of je wel of niet van de daghap gebruik wenst te maken. De inschrijftermijn sluit op 6 juni.

Vergeet niet om uiterlijk 16 juni het verschuldigde bedrag over te maken op de bekende bankrekening van de penningmeester (zie uitnodigingsmail).

Indien je een handicart nodig hebt, moet je deze zelf reserveren en verrekenen bij de golfbaan. Wel graag aan mij aangeven bij je inschrijving, dat je een handicart nodig hebt.

P.s. aan de wedstrijdkalender is de De Swinkelsche toegevoegd voor de afsluitende Texas Scramble wedstrijd op 19 november. Een topbaan met een toprestaurant!.

Hartelijke groet,
Wedstrijdsecretaris Golfclub Tee&O