Statuten

De vereniging is formeel opgericht per notaris en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel op 6 april 2005.De belangrijkste zaken binnen de vereniging zijn formeel geregeld in de statuten. De volledige tekst van de statuten van Golfclub Tee&O, klik hier. Op deze Tee&O-website staat informatie over de vereniging, het lidmaatschap, de Tee&O-activiteiten en foto’s van bijvoorbeeld wedstrijden. Huisregelement: In het huishoudelijk reglement staan afspraken over de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging.

Voor de volledige tekst van het huisregelement van Golfclub Tee&O, klik hier.