Spelvormen

Stableford

Het Stableford systeem is bedacht door Frank Stableford die hiermee het spelplezier van golf wilde bevorderen. Het Stableford systeem is een puntentelling waarbij niet het aantal slagen wordt geteld, maar het aantal punten behaald op elke hole. Hierdoor is het de bedoeling om zoveel mogelijk punten te scoren in plaats van zo weinig mogelijk, zoals bij strokeplay waarbij het aantal slagen wordt geteld. Door deze manier van tellen, heeft een slechte score op een hole minder invloed op de totaalscore. Daarnaast wordt het speeltempo verhoogd, omdat de golfer de bal op kan nemen zodra er geen punten meer te scoren zijn. In een strokeplay wedstrijd, daarentegen, moet u blijven spelen totdat de golfbal in de hole is.

Voor elke hole staat een bepaalde PAR afhankelijk van de lengte van de hole. Deze PAR is het aantal slagen dat een golfprofessional over de hole mag doen en bestaat uit 3, 4 of 5. Bij de Stableford puntentelling wordt deze PAR gebruikt en aangepast aan de handicap van de golfer. In het clubhuis is dit aantal eenvoudig te vinden via de Playing Handicap Tabel. In deze tabel is ook de moeilijkheidsgraad van de golfbaan verwerkt. Stel u heeft Exact Handicap 33, dan kan het zijn dat u op een bepaalde golfbaan Playing Handicap 35 heeft.

De Playing Handicap gebruikt u om te bepalen hoeveel slagen boven PAR u op elke hole krijgt. Met Playing Handicap 35 ziet u al snel dat dit niet makkelijk te verdelen is over 18 holes. In dit geval treedt de Stroke Index (SI) van elke hole in werking. Op elke golfbaan zijn de 18 holes verdeeld in moeilijkheidsgraad van 1 tot en met 18. Een hole met SI 1 is het moeilijkst en een hole met SI 18 is het makkelijkst. In het voorbeeld dat u Playing Handicap 35 heeft, betekent dit dat u op de eerste 18 holes 1 slag extra krijgt en op de moeilijkste 17 holes nog eens een extra slag krijgt. Op deze manier heeft u 35 slagen volgens de regels over de 18 holes verdeeld.

Via het onderstaande overzicht is te zien hoeveel punten u kan halen met het Stableford systeem:

Punten Aantal slagen t.o.v. persoonlijke PAR op elke hole
0 2 slagen of meer, geen score genoteerd
1 1 slag extra
2 Zelfde aantal slagen
3 1 slag minder
4 2 slagen minder
5 3 slagen minder
6 4 slagen minder

Texas Scramble (4 BAL)

Texas scramble wordt gespeeld door teams van vier personen. De spelregels zijn:

 • Alle vier slaan af op de afslagplaats. Vervolgens wordt de bal met de beste ligging gekozen. De overige ballen worden geplaatst binnen één clublengte van deze bal, maar niet dichter bij de hole. 
  • Van elke speler moet minimaal vier maal de bal gekozen worden die vanaf de Tee geslagen is. Dit noteren op de score kaart.
 • Alle spelers, met uitzondering van de speler met de beste ligging, slaan hun bal van deze positie. 
 • Wordt een bal in een hazard of in de rough gekozen, dan moeten de overige ballen ook van daar uit gespeeld worden.
 • Zodra de gekozen bal op de green ligt, wordt gespeeld binnen 10 cm van de gekozen bal, maar niet dichter bij de hole. Alle spelers putten hun bal. 
  • Dit herhalen tot uit geholed is
 • De handicaps van de spelers van het team worden opgeteld en door 4 gedeeld.
 • Deze gezamenlijke handicap wordt vermenigvuldigd met 0,75. Dat resulteert in de handicap waarmee de stableford punten worden vastgesteld. 
 • Het kan voor komen dat een flight bestaat uit 3-spelers. In dat geval spelen alle drie de spelers vanaf de beste bal.
 • De handicaps worden opgeteld. De laagste handicap telt twee keer mee. De som van deze vier wordt door 4 gedeeld. Deze gezamenlijke handicap wordt vermenigvuldigd met 0,75.