Lidmaatschap

TEE&O is een actieve golfclub en een collegiaal netwerk maar vooral een gezellige manier om bekende of nieuwe TNO’ers te ontmoeten.

Het lidmaatschap van Tee&O biedt de volgende faciliteiten:

  • Minimaal 6 toernooien per jaar voor GVB’ers op steeds andere golfbanen. Er zijn prijzen per wedstrijd en de TEE&O-wisselbeker;
  • Een wintertoernooi per jaar en bij voldoende belangstelling een golfclinic voor gevorderden in combinatie met een toernooi.

Wie kan er lid worden van TEE&O:

  • Werknemers in dienst van TNO;
  • Interim werknemers in dienst van TNO;
  • Tijdens de ALV (maart 2007) is besloten dat externe relaties ook lid kunnen worden van Golfclub TEE&O.

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 12,- per jaar. Er wordt geen inschrijfgeld en administratiekosten in rekening gebracht.

Aanmelden

Je kunt lid worden van de vereniging door de contributie van € 12,- over te maken naar: IBAN NL26INGB0651673488, t.n.v. Golfclub TEE&O te Den Haag o.v.v. lidmaatschap + jaar.

Je ontvangt daarna per email een bevestiging van je lidmaatschap. In deze mail staat ook je lidmaat-schapsnummer. Je contributie wordt gebruikt voor:

  • bijdragen aan de wedstrijden (prijzen, etc.);
  • organisatiekosten van de vereniging (o.a. jaarlijkse bijdrage Kamer van Koophandel, bank- en portokosten) De jaarlijkse contributie is erg laag en wordt alleen gebruikt voor bijdragen aan de wedstrijden (prijzen e.d.) en organisatiekosten. Leden betalen daarnaast apart per toernooi voor greenfee, diner, etc. Dit is meestal tegen licht gereduceerde tarieven.

Lid worden, klik hier voor het inschrijfformulier.