Puntentoekenning

Afhankelijk van het resultaat in een wedstrijd worden de punten voor de top 10 toegekend. De puntenverdeling is als volgt:

Resultaat Punten
1 25
2 20
3 18
4 16
5 14
6 12
7 10
8 8
9 6
10 4
Overigen 1

Bij gelijke stand krijgen de deelnemers dezelfde score, echter de volgende score vervalt op dat moment. Voorbeeld, drie personen op de tweede plaats betekent dat ze alle drie 20 punten krijgen. De volgende op de ranglijst krijgt dan 14 punten (18 en 16 vervallen). Elk jaar tellen 5 van de 6 wedstrijden mee voor het groene jasje. Het slechtste resultaat mag worden geschrapt, mits deelgenomen is aan alle 6 de wedstrijden. Heeft een deelnemer 5 wedstrijden of minder meegedaan dan valt er natuurlijk niets te schrappen.