Bestuur

Jos de Mooij, voorzitter
Rob Lucas, algemeen lid
Gerhard Reeling Brouwer, secretaris
Peter van der Wolk, penningmeester
Martin Snoodijk, wedstrijdcommissaris