25-10-2019 – Golfclub Cromstrijen

“Tee&O toch naar Cromstrijen”

De tijd vliegt. Het prestatieve clubjaar van Tee&O is voorbij. Het was voorbij voordat we er goed en wel erg in hadden. Op 25 oktober j.l. had namelijk de laatste wedstrijd plaats die de eindstand van de leaderboard 2019 bepaalt. Plaats van handeling: de 18-holes Championship course van Landgoed Vereniging Golfclub Cromstrijen, even ten zuiden van Rotterdam, in de prachtige Hoeksche Waard. Inderdaad, niet ver van de plaats waar bijna 10 jaar geleden ons moederbedrijf zich gedwongen zag af te zien van de toen voorgenomen nieuwbouw in de Hogezandse Polder te Cromstrijen.

De dag had de vertrouwde opening van koffie met een lekkernij in het bijzonder gastvrije clubhuis met uitzicht op de ’s morgens vroeg nog bedauwde prachtige banen in fraaie herfstkleuren. Tijdens de versnapering werden de laatste voorbereidingen afgewerkt en werden de messen geslepen voor de beslissende wedstrijd. Meer dan gebruikelijk gingen er ontregelende opmerkingen over tafel richting de koploper van het seizoen. Echter, de leider van de leaderboard liet zich niet beïnvloeden en toonde zich een echte Ridder zonder vrees of blaam voor aanvang van de match. Had niet juist hij bij de start van het seizoen nadrukkelijk de jacht geopend op het felbegeerde ‘one size fits all’ groene jasje, en daarmee de aanval ingezet op de winnares van 2018 én 2017 (zie verslag 24 mei j.l.). Hij heeft toen het seizoen gedoopt met een fles rode wijn, daarmee iedereen een goed seizoen toewensend, de leiding genomen en die vrijwel niet meer uit handen gegeven. Hij weet inmiddels ook waar de beste wijnen uit Puglia vandaan komen.

Na deze inleidende beschietingen ging ieder zijn- of haars weegs om de vaste rituelen ten behoeve van de concentratie en focus af te werken. Daarna gingen de 5 flights vanaf 11:30 beurtelings van start, om ruim 4 à 5 uur later weer terug te keren in het clubhuis voor een verfrissing op het terras aldaar. Het verloren gegane vocht werd alras aangevuld, de kaarten verzameld en onderworpen aan een nauwgezette controle (zie lid met pet op onderstaande foto). Michiel van de 3M’s (Maria, Marco en Michiel) zie je op dezelfde foto denken: ‘het spel was vandaag al niet veel, dan maar proberen zo goed mogelijk op de foto te komen’.

Het borrelen voor het eten uit kreeg binnen een vervolg alwaar de secretaris het woord nam om de ronduit povere resultaten bekend te maken. Dit rechtvaardigt de gedachte dat de Tigers van TNO de balletjes vaak in de woods van Cromstrijen hebben moet zoeken. Een speler uit de voorlaatste flight balanceerde daarbij op het randje van diskwalificatie. Hij gaf namelijk de greenkeeper die voorhanden was opdracht hem hierbij met bladblazer te ondersteunen. Eigenlijk is dit bij nader inzien over het randje, hoewel de golfregels hierover niet een expliciete uitspraak doen.

Ondergetekende had het genoegen samen te spelen met de man die op dat moment virtueel in het groen stond en zijn runner up. De laatste gaf indirect onderricht door zijn swings hardop te begeleiden: juiste grip en houding, focus en open blad zijnde de bepalende factoren voor een succesvolle slag. Indirect, want directe aanwijzingen zouden immers leiden tot diskwalificatie. Wij deden er ons voordeel mee. De man in het groen was echter de psychologische beschietingen in de vroege uurtjes niet vergeten en trachtte op zijn manier de runner up te misleiden door schouderproblemen bij een enkele misser voor te wenden: ‘ai, ik heb zo’n last van mijn schouder’. Alle slagen die daarop volgden waren van grote schoonheid, daarmee de eindzege van het seizoen veiliggesteld.

De dagprijzen (lees: geestrijk vocht) voor de bijzondere verrichtingen gingen naar Martin (Longest, met ruim 50m de afstand tot dan toe verbeterd) en Alex en Marian voor de Neary, waarbij Alex met enkele centimeters als ‘neariest’ zijn lieve vrouw de baas was. Voor die Neary had Martin slechts één flesje gereserveerd, maar dat was in dit geval dus geen probleem. De tweede fles voor de familie Nieuwenhout-van der Knaap liet niet lang op zich wachten, want Alex bleek ook de wedstrijd op zijn naam te hebben geschreven, net vóór Rob die de tweede plaats opeiste en de bijbehorende fles. De dag kende geen geslagen Birdies.

Nadat we met een door Marijke aangeboden drankje toost hadden uitbracht op haar nieuwe onderkomen in Leidschendam, werd het tijd voor de verschoning om vervolgens aan tafel te gaan voor het diner. Ik denk dat ik namens de groep spreek als ik zeg dat de verzorging van het diner én de kwaliteit prima in orde was. De ontvangst, ambiance en kwaliteit van Landgoed Vereniging Golfclub Cromstrijen is uitstekend en voor herhaling vatbaar, maar daar ga ik niet over.

Onze zeer gewaardeerde wedstrijdcommissaris buigt zich de komende tijd over het programma 2020, maar niet eerder dan nadat het jaar op de gebruikelijke manier is afgesloten met een fun wedstrijd, zoals onze commissaris dat placht te zeggen. Deze Texas Scramble zal gespeeld worden op 29 november a.s. op Landgoed Bergvliet.

Rest mij Martin te danken voor zijn organisatorische inspanningen, en Marian voor de invalbeurten bij afwezigheid van Martin. Alle deelnemers dank ik, mede namens Ria, voor de gezellige wedstrijddagen in het afgelopen jaar en het geduld dat ze hebben opgebracht als ze bij ons waren ingedeeld.

Groet – Harry ( & Ria)